Empresa Serveis Curiositats   Contacte  
Volums Corporation


CURIOSITATS

 
 

Què és i en que es basa un render?

El render (terme anglès que significa representar), és un procés on l’ordinador s’encarrega de calcular i interpretar totes les dades que l’usuari ha determinat durant la creació d'una escena. S’agafen tots els paràmetres relatius a les propietats de superfície de l’objecte i es combinen amb les que l’afecten, principalment l’il·luminació. Això es calcula en base a uns complexes algoritmes matemàtics que es creen durant la programació del programa/motor de render.

A partir d’aquest procés l’ordinador és capaç de calcular cada píxel de l’imatge representada. Recordem que una animació no és més que una seqüència d’imatges estàtiques visionades correlativament a una velocitat on l’ull no és capaç de percebre el salt entre elles.

Què és la Realitat Virtual?

La realitat virtual és tota la sèrie d’espais i móns (creats mitjançant tècniques de simulació virtual) que semblen i donen la sensació d’ésser reals.

D’ençà uns anys aquest terme s’ha popularitzat molt, utilitzant-se a l’actualitat en tot tipus d’activitats, com la publicitat, el cinema o les diferents branques de l’enginyeria.

Amb aquesta tècnica l’espectador pot, en unes condicions cada dia més fidedignes, traslladar-se a un espai proper en termes virtuals, encara que llunyà en qüestió de distancia/temps.

 

   
 
Copyright © 2013 Espais i volums.
Tots els drets reservats.info@volums.com

 

home